SOCIAL

TERRA MÁXICA  é un proxecto comprometido coa sociedade e que nace destinado a cubrir as necesidades das localidades nas que se ten lugar.

De aí que o apartado social do festival se dirixa ás nosas persoas maiores, unha parte amplísima da nosa pirámide poboacional na provincia de Ourense e á que pretedemos achegarnos e facer partícipe con estas funcións sociais: