TERRA MÁXICA, Festival de Maxia de Ourense

"Somos una terra chea de maxia, un país máxico, un país de feitizo"

ALLARIZ, Casa da Cultura

 
 
  

BAÑOS DE MOLGAS, Edificio multiusos (xunto á estación de tren)

 
 

 

BARBADÁS, Casa Cultura Manuel María

 
  

 

VERÍN, Auditorio Municipal

 
 

 

VIANA DO BOLO, Casa da Cultura

 

                                                                                                                                                                                                                          

A RÚA, Centro Cultural Avenida